دانلود با لینک مستقیم فایل پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی

کلمات کلیدی:پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی,تثبیت شیروانی های سنگی,پایداری شیروانی های سنگی,تحقیق پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی,مقاله پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی,بررسی پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی,دانلود تحقیق تثبیت شیروانی های سنگی,دانلود مقاله پایداری شیروانی های سنگی,دانلود تحقیق بررسی پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی,پروژه,پژوهش,مقمقدمه:

با توجه به قابل انعطاف بودن طراحی سازه های سنگی، طرح ارئه شده لزوماً به همان صورت اولیه اجرا نمی شود و در محل تغییر می كند. بنابراین خود یكی از دلایل ناپایداری در شیروانیهای سنگی می باشد. همچنین در گذر زمان فرسایش شیب های سنگی و سقوط سنگ از عوامل اجتناب ناپذیر می باشد. لذا با توجه به موارد فوق لزوم توجه به تثبیت شیروانی های سنگی امریست ضروری، كه در این گردآوری سعی ما بر این است كه به بررسی روش های مختلف تثبیت اینگونه شیروانی ها بپردازیم.


حصارهای سد كنندة ریزش سنگ

حصار كشی برای جلوگیری از ریزش سنگ، یك روش موثر و از نظر قیمت بسیار كارآمد برای نگهداری و جلوگیری از ریزش خرده سنگها در سقوط می باشد.

·ظرفیت این حصارها می تواند بر مبنای ابعاد سنگهایی كه از شیب سقوط می كنند، تنظیم ساخته شود.

· از عوامل بسیار مهم و قابل توجه در طراحی این حصارها، ارتفاع سقوط سنگ و همچنین فاصلة حصار( فنس) در برابر اثرات ضربه سنگ می باشد.


تورسیمی برای پایداری شیب

تورسیمی معمولاً در مواردی همچون:

-شیب خیلی هوازده شده باشد

-شیب جدیدی كه سریعاً هوازده خواهد شد

-جایی كه سنگهای كوچك به طور مداوم از هم جدا شده و از شیب سقوط می كنند. مورد استفاده قرار می گیرد.

·موثرتیری روش در اجرای تورسیمی این است كه سطح شیب را بوسیلة پارچه های توری پوشانده و به مواد اجازه سازگاری با این ساختار داده شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی:سرمایه اجتماعی و مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی,مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس:بررسی اندیشه,اندیشه های انقلابی,اندیشه های اجتماعی,مارکس,بررسی اندیشه مارکس,بررسی اندیشه انقلابی مارکس,بررسی اندیشه اجتماعی مارکس,اندیشه ,انقلاب,اجتماع,بررسی اندیشه انقلابی و اجتماعی مارکس,تحقیق,پژوهش,مقاله,پایان نامه,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه

منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون:منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,دانلود منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,دانلود و خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,منابع الودگی هوا,اوزون,کاربرد پرتو فرابنفش

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی:بررسی تطبیقی, مفهوم عدالت,فارابی ,خواجه نصیرالدّین طوسی

پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP:ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP ,دانلود ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP ,بررسی ارزیابی تنوع ژنتیكی ,تحقیق جمعیت های بومی یونجه ایران ,استفاده از نشانگر مولكولی AFLP,مقاله ژنتیكی ,پاورپوینت ژنتیكی ,پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی

پاورپوینت دیوار:یوار,پاورپوینت دیوار,دانلود پاورپوینت دیوار,کاربرد دیوارها ,پاورپوینت کاربرد دیوارها ,دانلود پاورپوینت کاربرد دیوارها ,تقسیم بندی دیوارها ,پاورپوینت تقسیم بندی دیوارها ,دانلود پاورپوینت تقسیم بندی دیوارها ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهن

مبانی و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی:کیفیت زندگی,مبانی و پیشینه نظری کیفیت زندگی,پیشینه نظری کیفیت زندگی,مبانی نظری کیفیت زندگی

پوستر:گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران ,مقدمه پوستر ,تاریخچه پوستر در جهان ,تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر ,تاریخچه پوستر در ایران ,تاریخچه پوستر بعد از انقلاب ,اعلان های عامیانه مذهبی ,ماهیت پوسترو کاربرد آن ,ماهیت پوستر و کاربرد آن ,طراحی پوستر ,عوامل مؤثر در طراحی پوستر ,ویژگی های فنی طراحی پوستر ,کاربرد حروف در پوستر ,ویژگی

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت:آموزش مهارت های زندگی ,عزت نفس,سازگاری اجتماعی,پیشرفت تحصیلی,اضطراب حالت,اضطراب صفت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته):پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته),دانلود پاورپوینت پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته), استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته),پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت حسابداری,حسابداری